De busvloot vergroenen (TEC)

De busvloot vergroenen (TEC)
Mobiliteit

Dit project ondersteunt de modal shift naar collectief en emissievrij vervoer en draagt bij tot het vergroten van het aandeel van de duurzame transportmodi, meer bepaald het openbaar vervoer.

Het project omvat :

  • de aankoop en ingebruikname van 32 100% elektrische bussen op twee BHNS-lijnen in de agglomeratie Luik: 14 gelede bussen en hun laadapparatuur en 18 bi-gelede bussen en hun laadapparatuur;
  • de bouw en ingebruikname van een nieuw onderhoudsdepot met de naam Mobi'Park om de nieuwe elektrische vloot te huisvesten.

Dit project maakt deel uit van de Regionale Mobiliteitsstrategie van het Waalse Gewest en heeft 5 prioritaire doelstellingen:

  1. De milieu-impact van het vervoer verminderen door de uitstoot van CO2 en fijne deeltjes te elimineren door verbrandingsmotoren te vervangen door elektrische motoren;
  2. De modal shift verbeteren door deze voertuigen in te zetten op lijnen met een hoog dienstniveau (BHNS) met hoge frequentie, stiptheid en dienstkwaliteit.
  3. De sociale cohesie en de kwaliteit van het stedelijk leven verbeteren door kernvervoerslijnen aan te leggen die door de hele agglomeratie lopen;
  4. De intermodaliteit versterken door de BHNS-lijnen, de fietscorridors, het spoornet en de tramlijn met elkaar te verbinden.
  5. Het beleid voor de ontwikkeling van de openbare ruimte stimuleren.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 105

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 35%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
32buses

Deadline 2022

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

Vandaag

oktober 2025

Ingebruikname groene bussen in Wallonië (fase 1)

Uit te voeren

Levering van 14 gelede en 5 dubbel gelede elektrische bussen.

april 2026

Ingebruikname groene bussen in Wallonië (fase 2)

Uit te voeren

Levering van 13 dubbel gelede elektrische bussen en oplevering van een nieuw busdepot met bijhorende laadinfrastructuur.

Meer projecten rond mobiliteit