SmartMove: een slimme toepassing om autoverplaatsingen terug te dringen

SmartMove: een slimme toepassing om autoverplaatsingen terug te dringen
Mobiliteit

Doel van het project is het congestieprobleem in het Brussels Gewest aan te pakken en de verkeersemissies te verminderen door gebruik te maken van de hefboom van de wegenbelasting. Het project levert een belangrijke bijdrage aan het NEKP en het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move.

De verkeersdrukte in en rond Brussel heeft negatieve externe gevolgen: impact op de productiviteit, de luchtkwaliteit en de geluidshinder. Het wegverkeer is de op één na grootste bron van CO2-uitstoot in de regio. Met de digitale overgang van de mobiliteit zijn er veel nieuwe mobiliteitsoplossingen beschikbaar, maar deze zijn nog niet voldoende benut.

Het SmartMove-project wil het wegverkeer verminderen om zo aanzienlijke tijds- en milieubesparingen te realiseren. Het project voorziet in de implementatie van een gratis mobiele applicatie (“SmartMove”) die ook steunt op de plaatsing van een netwerk van slimme camera's in de hele regio. Zo kunnen gebruikers van de applicatie live informatie zien over mobiliteitsdiensten in de buurt, verschillende routeopties ontdekken voor een specifieke bestemming, kaartjes kopen voor het openbaar vervoer en toegang krijgen tot het gepersonaliseerde mobiliteitsdashboard.

SmartMove is op zich relevant en impactvol, maar zal het ook mogelijk maken om kilometers aan te geven door middel van start- en stopregistratie om te voldoen aan het prijsaspect zodra er een politiek akkoord is over de invoering van een intelligent systeem voor rekeningrijden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

SmartMove speelt de kaart van de innovatie en de digitale transitie door een toepassing met alle modaliteiten te gebruiken die tegelijk een MaaS-oplossing (Mobility as a Service) biedt om de gebruikers zoveel mogelijk naar alternatieve mobiliteitsdiensten te leiden. De opbrengsten van het systeem kunnen worden geïnvesteerd in de verbetering van de mobiliteit.

De applicatie zal gebruikt kunnen worden door passagiers, gebruikers van het openbaar vervoer, carpoolers, voetgangers en fietsers.

Het is de bedoeling dat de applicatie SmartMove in 2022 operationeel is. Over de hervorming van het belastingstelsel voor personenauto’s wordt momenteel interfederaal overleg gepleegd.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 51

Verantwoordelijke overheid Brusselse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

SmartMove: een slimme toepassing om autoverplaatsingen terug te dringen

Mobiliteit
Modal shift

Totale budget 51 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Brusselse overheid 51 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel

Tijdslijn

315

april 2022

Smart Move-app is operationeel

Voltooid

De Smart Move-app is operationeel en de testfase is voltooid. - Monitoring en evaluatie van Hyper Care - Effectenbeoordeling en omschrijving van de uitbreidingsprocessen

Meer projecten rond mobiliteit