" Het onderwijs in de steigers "

Fabian Lecomte, docent aardrijkskunde

Relance fabian358mm

Eén van de grote werven van het Herstelplan in het Waals Gewest is dat van het onderwijs. Studies hebben aangetoond dat schooluitval, leermoeilijkheden en de mentale gezondheid van leerlingen pijnpunten zijn in het onderwijs. Aan de andere kant is er de uitdaging om de energie-efficiëntie, de ecologische transitie en de toegankelijkheid van onze schoolgebouwen te verbeteren. Kortom, zowel inhoudelijk als qua vorm heeft het onderwijs in Wallonië meer middelen nodig om toekomstige generaties klaar te stomen voor de uitdagingen van morgen.

Je kan mensen geen zin geven om te leren als je zelf niet wilt bijblijven”

Lesgeven was eerst geen roeping voor Fabian. Na zijn master aardrijkskunde, studeerde hij journalistiek met het idee zijn creatief ei kwijt te kunnen in de wetenschappelijke pers. Tot hij eens de vraag kreeg om een leerkracht te vervangen op een school. Dat was een openbaring: Fabian maakte kennis met een zinvol beroep dat veel voldoening geeft, en sinds 2015 gaat hij er helemaal voor. Omdat je mensen geen zin kan geven om te leren zonder zelf van leren te houden, blijft Fabian zijn nieuwsgierigheid voeden door cursussen natuurgids en oenologie te volgen.

Wie is Fabian?

  • Geboortejaar: 1989
  • Woon in : woont in Les Hayons, een dorpje in de buurt van Bouillon
  • Beroep: docent aardrijkskunde aan het Institut Notre-Dame van Bertrix
Relance fabian315mm

Voorbeeldgebouwen in duurzaamheid

“De oude gebouwen van onze school zijn gemaakt van leisteen. Mooi, maar ook een beetje sober. En hoe goed je ook stookt in de winter, het wordt er nooit echt warm. Enkele jaren geleden zetten we een nieuw gebouw neer en het verschil is opmerkelijk: meer licht, meer warmte, met flexibele en moderne ruimtes die aangepast zijn aan de hedendaagse pedagogische noden, toiletten toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit ... En dat alles met lagere energiekosten.“

Een goede investering voor de natuur, voor leerlingen … én voor leerkrachten!"

“Met mijn aardrijkskundeles probeer ik leerlingen bewust te maken van energie- en milieukwesties, maar vaak blijft het een ver-van-hun-bedshow. Jongeren tussen 15 en 18 jaar stellen persoonlijke interesse vaak boven algemeen belang. Waarschijnlijk ook omdat ze hier nog kunnen genieten van ongerepte natuur! Onze afvalsorteeractie, een eerste stap om de planeet te redden, is belangrijk voor onze studenten, maar maakt deel uit van een groter circulair proces. Want afval vermijden is nog altijd de beste optie.”

Schooluitval de wereld uit

"In Bertrix hebben we het geluk in een regio te leven waar iedereen elkaar kent en helpt. We zijn bij wijze van spreken één grote familie. Dit jaar merken alle docenten dat de leerlingen van het 4e jaar moeilijkheden hebben met motivatie en concentratie. Ze zijn 15 jaar oud en na 2 jaar ongebreidelde vrijheid zijn ze de weg kwijt. Ze weten niet meer hoe ze nota's moeten nemen en zijn al na 5 minuten afgeleid. Natuurlijk ligt dat voor een stuk aan corona, maar evenzeer aan de digitale en nieuwe technologieën die hun dagelijks leven beheersen.“

Leraren dragen (te) veel petten: psycholoog, logopedist, opvoeder en secretaresse”

“Hebben we meer leraren, opvoeders en begeleiders nodig op scholen? Ja, ja en ja. Veel studenten kampen met leermoeilijkheden en moeten een beroep kunnen doen op remediëring en persoonlijke ondersteuning. En wat leraren duidelijk nodig hebben, zijn meer middelen. Daarnaast moeten ze uitgedaagd worden zodat hun functie aantrekkelijk blijft. Ik ben daarom blij dat de overheid van plan is om fondsen vrij te maken om ons te ondersteunen, en ik ben benieuwd of mijn studenten hiervan kunnen profiteren."