" België, laat je tanden zien! "

Lana Heirbaut, strategisch planner in communicatiebureau

Lana783mm

In Lana’s ideale toekomst hebben we meer natuur, koopt niemand nog komkommers in plastic verpakking, gaan we massaal naar de kringwinkel, gooien we geen voedsel weg, wordt afval grondstof voor propere producten en zet de overheid écht in op duurzaamheid. “In het relanceplan zie ik de wil om te veranderen. Hopelijk ook het besef dat het zo niet verder kan.”

"Ofwel draag je bij aan de oplossing, ofwel aan het probleem."

“De klimaatverandering en dat er niet genoeg aan gedaan wordt: het houdt me wel bezig. De planeet heeft haar piek bereikt op wat ze kan verdragen. We produceren en consumeren te veel, vervuilen en gooien veel weg. De gevolgen zijn enorm. Dus moeten we uitkijken naar alternatieven, voluit voor duurzaamheid gaan en inzetten op de circulaire economie. Zelf denk ik ook na over mijn ecologische voetafdruk. Ik eet geen vlees, koop bewust, vermijd plastic verpakkingen, recycleer, verplaats me met de fiets en het openbaar vervoer.”

Wie is Lana?

  • Geboortejaar: 1998
  • Woont in: Dendermonde
  • Leeft samen met: haar mama
  • Beroep: strategisch planner in een communicatiebureau
Lana843mm

Ecologische winst door ontsnippering

“Heel wat projecten uit het relanceplanzijn een stap in de goede richting. Neem nu rond ecologische ontsnippering. We zijn een sterk verkaveld landje met een dicht wegennet, veel lintbebouwing, verharding en versnipperde natuur. Wist je dat daardoor elk jaar zo’n 5 miljoen dieren op onze Vlaamse wegen sterven? 5 miljoen! Door versnipperd groen op een natuurlijke manier met elkaar te verbinden, krijgen dieren meer leefruimte, herstellen we ecosystemen en verbetert onze leefkwaliteit. Elk ongemaaid stukje gazon, groendak of gevelklimmer betekent ecologische winst.”

Openbaar vervoer versterken

“Als we onze ruimtelijke ordening beter voor elkaar krijgen, dan heeft dat ook een effect op hoe we ons verplaatsen. Projecten die het openbaar vervoer versterken: ik ben 100% voor. De voordelen van de trein ondervind ik elke dag. Ik lees, werk, droom, dut in de trein en heb nooit file. Maar het aanbod treinen mag gerust uitgebreider. Spreek ik met vrienden af in Gent, dan vertrekt m’n laatste trein al om 22 uur. In het weekend is dat 23 uur. Maar dan begint het avondleven pas hé! Meer treinen, ook ’s nachts en in de weekends, én een betere aansluiting tussen trein, tram, bus, daar wordt iedereen beter van. Inclusief de planeet.”

We kunnen het tij keren

“Met goede intenties gaan we de aarde niet redden. De juiste projecten kunnen veel in gang zetten en dat zal ook weer tot nieuwe dingen leiden. Velen beseffen dat het zo niet verder kan en dat ieders bijdrage ertoe doet. Het is simpel: ofwel draag je bij aan de oplossing, ofwel aan het probleem. Dus overheid, toon je tanden. Luister naar de noden van burgers en maak hen betrokken, leer van experten, inspireer je op goede voorbeelden in het buitenland, leg de lat hoog en ik ben zeker dat we het tij kunnen keren.”