Klimaatinvesteringen in 349.000 m² in Franstalige scholen

Klimaatinvesteringen in 349.000 m² in Franstalige scholen
Duurzaamheid

De belangrijkste uitdagingen die door de geplande investeringen in schoolgebouwen in FWB (Federatie Wallonië-Brussel) moeten worden aangepakt, zijn:

  • Klimaattransitie: Grote investeringen en snellere beschikbaarheid van de middelen van het Europese herstelplan, moeten de investeringen in energie-efficiëntie van scholen opdrijven.
  • De ecologische transitie: i De projecten moeten rekening houden met de bescherming en het herstel van biodiversiteit, regenwaterbeheer, afvalbeheer, luchtkwaliteit, de onschadelijkheid van bouwmaterialen en het naleven van DNSH-voorschriften (Do No Significant Harm).
  • Pedagogische ontwikkelingen: de aanpassing van gebouwen aan de ecologische normen vereist een grootschalige en grondige renovatie. Renovaties moeten ook rekening houden met pedagogische ontwikkelingen (internetaansluitingen, gemeenschappelijke kern, ateliers...).
  • Toegankelijkheid: onderwijs is verplicht inclusief. Gebouwen moeten zo ontworpen zijn dat iedereen vlot toegang heeft.

Het project stelt enerzijds een investeringsplan voor schoolgebouwen voor - die eigendom zijn van de Franse Gemeenschap - en anderzijds een projectoproep met oog op de subsidiëring van investeringen in schoolgebouwen van de onderwijsnetten - door de Franse Gemeenschap. Het voorgestelde project bevat 349.000 m² aan gebouwen die een daling in het verbruik van primaire energie moeten verwezenlijken.

Alle infrastructuurprojecten zullen worden voltooid tussen het 2e kwartaal van 2020 en het 3de kwartaal van 2026. Aangezien het gehele project bestaat uit een groot aantal investeringsdossiers, zullen voor elk daarvan afzonderlijke begin- en einddata worden vastgesteld. De hierboven aangekondigde data vormen het globale tijdschema.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 230.8

Verantwoordelijke overheid Franstalige gemeenschap

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 22%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
288638

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Renovatie van openbare gebouwen- scholen - FWB

Duurzaamheid
Renovatie van gebouwen

Totale budget 230.8 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Franstalige gemeenschap 230.8 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +89.75 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 288638

Tijdslijn

I Stock 920784748
Vandaag

april 2024

Renovatie van openbare gebouwen -–scholen (fase 1)

Uit te voeren

Renovatie van 500 m² openbare gebouwen, met een daling van de vraag naar primaire energie in lijn met de eisen van de klimaatmonitoring (in totaal 14.067 m² voor de vier subprojecten).

april 2025

Renovatie van openbare gebouwen -–scholen (fase 2)

Uit te voeren

Renovatie van 82.222 m² openbare gebouwen, met een daling van de vraag naar primaire energie in lijn met de eisen van de klimaatmonitoring (in totaal 118.870 m² voor de subprojecten).

april 2026

Renovatie van openbare gebouwen -–scholen (fase 3)

Uit te voeren

Renovatie van 288.368 m² openbare gebouwen, met een daling van de vraag naar primaire energie in lijn met de eisen van de klimaatmonitoring.

Meer projecten rond duurzaamheid