Wallonië installeert 6.000 elektrische oplaadpunten tegen 2025

Wallonië installeert 6.000 elektrische oplaadpunten tegen 2025
Mobiliteit

De uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en oplaadpunten voor elektrische voertuigen moet helpen om de energietransitie in het vervoer te versnellen. Bijzondere aandacht gaat naar de plaatselijke besturen door hen een gestructureerde aanpak aan te bieden. Hetzij op plaatselijk niveau, hetzij via supragemeentelijke structuren die actief zijn op gebied van ruimtelijke ordening.  Momenteel wordt een duizendtal voor het publiek toegankelijke punten uitgerold in Wallonië. Tegen 2025 worden 6.000 toegankelijke oplaadpunten geïnstalleerd.

Voor de uitrol van oplaadpunten zal steun worden verleend aan bedrijven die actief zijn op gebied van elektromobiliteit. Gerichte steun voor openbare operatoren kan ook worden gegarandeerd via de maatregelen (lokale of supralokale overheden). 

Op het privédomein kan steun worden verleend voor investeringen door ondernemingen op voorwaarde dat zij geen commerciële activiteiten uitoefenen in verband met de exploitatie van oplaadpunten. 

De belastinghervorming met betrekking tot de verkeersbelasting en de belasting voor inverkeerstelling zal gevolgen hebben voor alle voertuigen die aan de belasting zijn onderworpen. In dit verband zal de kwestie van niet-uitstotende voertuigen centraal staan. 

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Einddoel
5400Charging points (CPE)

Deadline 2026

  EU Funded

juli 2022

Vaststelling van een plan om elektrische oplaadpunten in te voeren

Voltooid

Vaststelling van een plan voor de invoering van oplaadpunten, dat onder meer omvat :

- het aantal oplaadpunten dat uiterlijk op 31 december 2026 geïnstalleerd moet zijn

- De procedures voor de invoering van de infrastructuur

- De ad hoc steunmechanismen om de administratieve lasten te verlichten

- De noodzakelijke basis om de aanbestedingen uit te schrijven

- De doelstelling voor het aantal openbare oplaadpunten equivalent (CPE) dat tot 2026 moet worden geïnstalleerd, waarbij rekening wordt gehouden met de indicatieve doelstelling van één CPE voor tien elektrische voertuigen.

Vandaag

april 2025

Extra operationele semipublieke en publieke oplaadpunten (fase 2)

Uit te voeren

Een bijkomend aantal van 3.600 operationele particuliere, semipublieke en publieke laadpuntequivalenten (Charging Point Equivalents, CPE) bereiken.

april 2026

Extra operationele semipublieke en publieke oplaadpunten (fase 3)

Uit te voeren

Een bijkomend aantal van 5.400 operationele particuliere, semipublieke en publieke laadpuntequivalenten (Charging Point Equivalents, CPE) bereiken.

Meer projecten rond mobiliteit