MaaS: één digitale service die meerdere transportmiddelen bundelt

MaaS: één digitale service die meerdere transportmiddelen bundelt
Mobiliteit

MaaS (Mobility as a Service) wordt beschouwd als een van de meest essentiële en krachtige instrumenten voor de vermindering van individueel motorgebruik en de modal shift naar duurzamere vervoerswijzen. De reeks maatregelen en beleidslijnen die in kader van dit project worden voorgesteld, zullen de uitrol en ontwikkeling van het gewestelijke MaaS-ecosysteem en het opnemen van MaaS door gebruikers kunnen versnellen. In het verlengde daarvan zal het project bijdragen tot de verwezenlijking van de gewestelijke mobiliteitsdoelstellingen op lange termijn.

Het project beoogt de invoering van de Mobility as a Service-benadering om dagelijkse verplaatsingen te versnellen en de schaal te veranderen. Dit wordt bereikt door:

  • De toegang tot de dienst te vereenvoudigen: gebruikers worden momenteel geconfronteerd met een versnipperd en vaak onduidelijk mobiliteitsaanbod, alsook met een veelheid van exploitanten.
  • De algemene kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren: de aantrekkelijkheid van een dienst voor gedeelde mobiliteit en openbaar vervoer hangt evenzeer af van de kwaliteit van de infrastructuur, de veiligheid en het comfort van de reis als van de boekings- en betalingssystemen.
  • Een evenwichtig regelgevingskader tot stand brengen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden verwezenlijkt zonder dat dit kader een belemmering vormt voor de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en diensten.

Concreet wordt gedacht aan de oprichting van een Brussels datacentrum dat de snelle opslag, verwerking, analyse en uitwisseling mogelijk moet maken van mobiliteitsgegevens die worden gegenereerd door aanbieders van mobiliteitsdiensten en aggregators van mobiliteitsdiensten ("MaaS-aggregators"). Het Brusselse datacentrum zal niet alleen het openbaar vervoer maar ook de fiets omvatten.

De resultaten van het project zullen als richtlijn dienen voor de herziening van alle regelgevingskaders met betrekking tot de mobiliteitssector. Dit komt ten goede aan alle inwoners en bezoekers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het project ging van start in januari 2021 en zal afgerond worden in 2025.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 5.65

Verantwoordelijke overheid Brusselse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

Einddoel
1Projects

Deadline 2025

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

MaaS: één digitale service die meerdere transportmiddelen bundelt

Mobiliteit
Modal shift

Totale budget 5.65 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Brusselse overheid 5.65 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen

Totale doel 1 Projects

Tijdslijn

313
Vandaag

januari 2025

Ontsluiting van de Open Data for Smart Mobility-app

Uit te voeren

Ontsluiting van de Open Data for Smart Mobility-app: Brusselse mobiliteitsdiensten (1 project) (MaaS)

Meer projecten rond mobiliteit