Uitbreiding van de lijn naar Gilly met 8 nieuwe metrostations in Charleroi

Uitbreiding van de lijn naar Gilly met 8 nieuwe metrostations in Charleroi
Mobiliteit

De aftakking van de Métro Léger in Charleroi zal worden gerenoveerd en in gebruik genomen. Een van de doelstellingen van het project is de milieu-effecten van het stedelijk vervoer te verminderen door het aanbod van openbaar vervoer te vergroten. Zo zal het nieuwe gezondheidscentrum van het Grand Hôpital de Charleroi, dat momenteel in aanbouw is, binnenkort met het openbaar vervoer worden bediend. Het project maakt vlotte verbindingen mogelijk tussen de verschillende sites van het Grand Hôpital (Viviers, Notre-Dame, Fabiola en Sainte-Thérèse). Een structurele vervoerslijn die de sociale cohesie en kwaliteit van het stadsleven zal verhogen.

Het oorspronkelijke traject van de Châtelet-lijn omvatte 6 stations in dichtbevolkte gebieden. Een deel van de werkzaamheden werd uitgevoerd tussen 1975 en 1985. Sinds 1986 is er niet meer geïnvesteerd in de infrastructuur van de aftakking en is ze niet meer in gebruik. Het huidige project beoogt de renovatie van de bestaande infrastructuur en de verlenging van de lijn tot het Grand Hôpital de Charleroi in Gilly. Deze lijn zal 8 nieuwe stations omvatten over een totale lengte van 5,4 km.

De invoering van de lijn naar Gilly zal een frequente dienst naar dichtbevolkte gebieden mogelijk maken en het gebruik van particuliere auto's aanzienlijk terugdringen.

De huidige en toekomstige gebruikers van het openbaar vervoer in Charleroi zijn het doelpubliek van dit project.

De verhoging van de exploitatiekosten ter compensatie van de verlenging van de tramdienst zal worden opgenomen in het door het Waals Gewest toegekende herziene openbaredienstcontract van de Waalse vervoersmaatschappij. De werkzaamheden zullen in juli 2026 voltooid zijn. De inbedrijfstelling is gepland voor het derde kwartaal van 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 60

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
5.4Km

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Uitbreiding Châtelet-tracé met 8 nieuwe metrostations in Charleroi

Mobiliteit
Modal shift

Totale budget 60 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 60 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 5.4 Km

Tijdslijn

I Stock 1330934278

juli 2023

Start van grote infrastructuurwerken

Voltooid

Afgifte van alle bouw- en milieuvergunningen

Vandaag

april 2026

Voltooiing van de werken

Uit te voeren

5,4 km bijkomende infrastructuur voor openbaar vervoer voor de uitbreiding van de emissievrije metro (Charleroi)

Meer projecten rond mobiliteit