Meer slagkracht voor geïntegreerde politie bij gegevensonderschepping, dankzij 5G

Meer slagkracht voor geïntegreerde politie bij gegevensonderschepping, dankzij 5G
Digitalisering

De opkomst van 5G, de veralgemening van versleutelde communicatie en de sterke toename van (buitenlandse) operatoren maken de Kennisname van privécommunicatie (KPC) ingewikkeld en gevoelig voor de NTSU (National Technical and Tactical Support Unit).

De geplande investeringen moeten (inter)nationaal steun verlenen aan justitie, politie en inlichtingendiensten. Zo blijven strafrechtelijk onderzoek en informatiegaring mogelijk om onze burgers en onze samenleving te beschermen tegen bv. terrorisme, zware georganiseerde misdaad en industriële spionage.

Alle investeringshervormingen richten zich op het opvoeren van de investeringen in wettelijke onderschepping. De voorgestelde maatregelen dragen niet enkel bij aan de relance, maar ook aan het groeipotentieel van Europa op lange termijn. Daarnaast creëren ze jobs en ondersteunen ze de Europese veiligheid.

Het project voor de komende 6 jaar omvat de volgorde prioriteiten

  • Aanpassen van opslagcapaciteit aan de hoeveelheid onderschepte gegevens;
  • Aanpassen van onderscheppings- en localisatie-infrastructuur aan de 5G-norm;
  • Rationaliseren van processen om de communicatieverbindingen in kaart te brengen;
  • Integratie van nieuwe onderscheppingsbronnen in de NTSU-infrastructuur;
  • Vervangen van de bestaande verouderde IT-apparatuur;
  • Implementeren van een digitaal register dat processen optimaliseert;
  • Onderscheppen van specifieke communicatieverbindingen (H.H);
  • Nauwkeurige plaatsbepaling van communicatiemiddelen op 5G-netwerken.

Het doelpubliek van dit project zijn verdachten in strafrechtelijke onderzoeken en doelwitten van de inlichtingendiensten. Betrokken stakeholders zijn: justitie, politie, inlichtingendiensten en internationale partners.

Het project wordt in drie fasen onderverdeeld die lopen van 2021 tot 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 18.18

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Meer slagkracht voor geïntegreerde politie bij gegevensonderschepping, dankzij 5G

Digitalisering
Cybersecurity

Totale budget 18.18 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 18.18 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Totale doel

Tijdslijn

I 203
Vandaag

april 2025

Digitaal register van afgetapte privécommunicatie beheerd door de National Technical & Tactical Support Unit van de Belgische federale politie

Uit te voeren

Digitaal register van afgetapte privécommunicatie (Li-vault) beheerd door de National Technical & Tactical Support Unit van de Belgische federale politie, operationeel en klaar voor gebruik door justitie, politie en inlichtingendiensten.

Meer projecten rond digitalisering