Een nieuw opleidings- en ontwikkelingscentrum voor innoverende technologieën

Een nieuw opleidings- en ontwikkelingscentrum voor innoverende technologieën
Economie en innovatie

Het profiel van de werkzoekenden stemt niet altijd overeen met de vraag van de ondernemingen: dit leidt tot een tekort aan banen en kritische functies die de economische ontwikkeling van de regio belemmert en op haar concurrentievermogen weegt. Het technologisch opleidingscentrum in Charleroi A6K-E6K maakt het mogelijk bepaalde inefficiënties op de arbeidsmarkt te verhelpen, voornamelijk in Wallonië.

De volgende uitdagingen werden vooropgesteld: 

 1. Een digitaal en technologisch opleidingstraject aanbieden aan de bevolking van de regio (met name aan NEET’s -  not in education, employment or training) 
 2. Meer innovatieprojecten in verband met de thema’s energietransitie, industriële communicatie en operationele transformatie van bedrijfsprocessen (Industrie 4.0).
 3. Versterkt opvangaanbod van ondernemingen op het grondgebied.
 4. Ondernemerschap in de regio stimuleren.
 5. Kmo’s in staat stellen in te spelen op technologische veranderingen, waaronder digitalisering en energietransitie.
 6. Menselijke en technologische hulpbronnen voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken door ze te concentreren en te bundelen op één plaats: in het hart van de stad en in onmiddellijke nabijheid van een multimodaal knooppunt (treinstation, bus-en metrostation, BHNS...)

De steun van het plan voor herstel en veerkracht beoogt de ontwikkeling van een multidisciplinair centrum voor ingenieurswetenschappen (A6K), door teams van industriële bedrijven, startende ondernemingen, universiteiten en onderzoekscentra op dezelfde locatie onder te brengen. Dit project maakt de opschaling van A6K-E6K (Full Production) mogelijk op drie gebieden:

1. Innovatie

Op het gebied van innovatie kunnen industriëlen, universiteiten en onderzoekcentra waardecreatie stimuleren door hun technologische kennis (knowhow, octrooien, intellectuele eigendom,... ) te bundelen. Er wordt geschat enkele tientallen miljoenen euro’s per jaar aan onderzoeksbudgetten te kunnen vrijmaken, gemobiliseerd door projectpartners. Deze budgetten maken het mogelijk bijna 600 onderzoekers binnen het kader van A6K bij de werkzaamheden te betrekken. Bovendien zullen geanalyseerde benchmarks en technologische uitmuntendheid in de verdedigde thema’s A6K en de regio op Europese schaal aantrekkelijk maken voor (inter)nationale bedrijven die op zoek zijn naar een vestigingsplaats (vorming van clusters). 

2. Startersincubatie

De ingevoerde programma’s maken het mogelijk om over een periode van 6 jaar voor meer dan 100 jonge bedrijven programma’s te creëren, op te zettenen/of te versnellen. Elk van hen zal een geschat gemiddelde van 5 nieuwe banen creëren, d.w.z. ongeveer 500  voltijdsequivalenten binnen het A6K-gebied. De nabijheid van deze starters bij de O&O-teams van de industriële ondernemingen zal als katalysator werken voor hun lokale en internationale ontwikkeling. Zo maximaliseert het kansen op succes.

3. Onderwijs

De aard van de opleiding (STEM: Science – Technology – Engineering – Mathematics) maakt het mogelijk de vele vacante banen en tekorten op te vullen. Het aantal vacatures voor beroepen met een tekort wordt in de regio op enkele duizenden geschat: een bedrijf in de regio zoals Alstom heeft bijvoorbeeld al meer dan 18 maanden meer dan 100 vacatures.  Door de consolidatie van het totale opleidingsaanbod kan de drempel van 50.000 mensen die per jaar door de in A6K-E6K gevestigde operatoren worden opgeleid, redelijkerwijs worden gehaald. Dit komt neer op een stijging van meer dan 50% van het aantal leerlingen dat op het grondgebied van Charleroi Metropool wordt opgeleid. Deze nieuwe talentenpool zal versterkt de banden tussen digitale en technologische bedrijven met het grondgebied, ook op lange termijn.

Het project richt zich op bedrijven van elke omvang, bij voorkeur van industrieel-technologische aard en alle soorten organisaties die actief zijn op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (universiteiten, onderzoekscentra, startende bedrijven, grote internationale ondernemingen, kleine en middelgrote technologiebedrijven...). Daarnaast zal deze opportuniteit nieuwe kansen brengen voor professionals die de uitdaging “levenslang leren” willen aangaan en voor studenten, NEETS en werkzoekenden die hun technologische en digitale vaardigheden willen ontwikkelen. 

De investering bestaat uit de renovatie van bestaande gebouwen en de bouw van nieuwe gebouwen om de centra in onder te brengen, alsmede uit steun voor de activiteiten die nodig zijn om het project te versnellen en op te schalen, wat de volgende stappen omvat:

 1. De bouw- en milieuvergunningen zullen naar verwachting worden verkregen in juli (bouw) en oktober (renovatie) 2022.
 2. De werkzaamheden beginnen in januari (bouw) en juni (renovatie) 2023.
 3. Een deel van de gebouwen zal in oktober 2024 worden opgeleverd. De voltooiing van alle werkzaamheden is gepland voor augustus 2026. 

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 86.8

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
25000m2

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

De steun van het plan voor herstel en veerkracht beoogt de ontwikkeling van een multidisciplinair centrum voor ingenieurswetenschappen (A6K), door teams van industriële bedrijven, startende ondernemingen, universiteiten en onderzoekscentra op dezelfde locatie onder te brengen. Dit project maakt de opschaling van A6K-E6K (Full Production) mogelijk op drie gebieden:

1. Innovatie

Op het gebied van innovatie kunnen industriëlen, universiteiten en onderzoekcentra waardecreatie stimuleren door hun technologische kennis (knowhow, octrooien, intellectuele eigendom,... ) te bundelen. Er wordt geschat enkele tientallen miljoenen euro’s per jaar aan onderzoeksbudgetten te kunnen vrijmaken, gemobiliseerd door projectpartners. Deze budgetten maken het mogelijk bijna 600 onderzoekers binnen het kader van A6K bij de werkzaamheden te betrekken. Bovendien zullen geanalyseerde benchmarks en technologische uitmuntendheid in de verdedigde thema’s A6K en de regio op Europese schaal aantrekkelijk maken voor (inter)nationale bedrijven die op zoek zijn naar een vestigingsplaats (vorming van clusters). 

2. Startersincubatie

De ingevoerde programma’s maken het mogelijk om over een periode van 6 jaar voor meer dan 100 jonge bedrijven programma’s te creëren, op te zettenen/of te versnellen. Elk van hen zal een geschat gemiddelde van 5 nieuwe banen creëren, d.w.z. ongeveer 500  voltijdsequivalenten binnen het A6K-gebied. De nabijheid van deze starters bij de O&O-teams van de industriële ondernemingen zal als katalysator werken voor hun lokale en internationale ontwikkeling. Zo maximaliseert het kansen op succes.

3. Onderwijs

De aard van de opleiding (STEM: Science – Technology – Engineering – Mathematics) maakt het mogelijk de vele vacante banen en tekorten op te vullen. Het aantal vacatures voor beroepen met een tekort wordt in de regio op enkele duizenden geschat: een bedrijf in de regio zoals Alstom heeft bijvoorbeeld al meer dan 18 maanden meer dan 100 vacatures.  Door de consolidatie van het totale opleidingsaanbod kan de drempel van 50.000 mensen die per jaar door de in A6K-E6K gevestigde operatoren worden opgeleid, redelijkerwijs worden gehaald. Dit komt neer op een stijging van meer dan 50% van het aantal leerlingen dat op het grondgebied van Charleroi Metropool wordt opgeleid. Deze nieuwe talentenpool zal versterkt de banden tussen digitale en technologische bedrijven met het grondgebied, ook op lange termijn.

Het project richt zich op bedrijven van elke omvang, bij voorkeur van industrieel-technologische aard en alle soorten organisaties die actief zijn op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (universiteiten, onderzoekscentra, startende bedrijven, grote internationale ondernemingen, kleine en middelgrote technologiebedrijven...). Daarnaast zal deze opportuniteit nieuwe kansen brengen voor professionals die de uitdaging “levenslang leren” willen aangaan en voor studenten, NEETS en werkzoekenden die hun technologische en digitale vaardigheden willen ontwikkelen. 

De investering bestaat uit de renovatie van bestaande gebouwen en de bouw van nieuwe gebouwen om de centra in onder te brengen, alsmede uit steun voor de activiteiten die nodig zijn om het project te versnellen en op te schalen, wat de volgende stappen omvat:

 1. De bouw- en milieuvergunningen zullen naar verwachting worden verkregen in juli (bouw) en oktober (renovatie) 2022.
 2. De werkzaamheden beginnen in januari (bouw) en juni (renovatie) 2023.
 3. Een deel van de gebouwen zal in oktober 2024 worden opgeleverd. De voltooiing van alle werkzaamheden is gepland voor augustus 2026. 

Een nieuw opleidings- en ontwikkelingscentrum voor innoverende technologieën

Economie en innovatie
Opleiding en arbeidsmarkt

Totale budget 86.8 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 86.8 miljoen €

Privé +75 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur

Totale doel 25000 m2

Tijdslijn

I Stock 1063825508

januari 2023

Activiteit ontwikkeld via A6K-E6K

Voltooid

Voltooiing van de stappen in de bedrijfsontwikkeling voor de oprichting van het centrum voor digitale en technologische innovatie en opleiding: ontwikkeling van het incubatieaanbod door de oprichting van een venture builder, ontwikkeling van een digitaal opleidingsaanbod, projectoproep voor start-ups voltooid, operationalisering van technologische demonstratiemodellen en infrastructuur gekoppeld aan samenwerkingsprojecten.

Vandaag

april 2026

Afronding van de renovatie en uitbreiding van A6K-E6K

Uit te voeren

Een volledig uitgerust gebouw van 25.000 m² voor opleiding, arbeidsbemiddeling en incubatiediensten.

Meer projecten rond economie en innovatie