Supersnelle glasvezelnetwerken in Oost-België

Supersnelle glasvezelnetwerken in Oost-België
Digitalisering

Slechts 42% van de gezinnen in de Duitstalige Gemeenschap heeft via de kabel toegang tot bandbreedtes van 100 Mbps. FTTH-verbindingen (Fiber to the Home of glasvezelnetwerken) zijn slechts in zeer beperkte mate beschikbaar. Daarnaast plannen telecomoperatoren op het grondgebied momenteel geen standalone FTTH-uitrol.

Het project wil de uitrol van een glasvezelnet mogelijk maken voor de Duitstalige Gemeenschap, ook al maakt het landelijke karakter van de regio dit niet economisch rendabel. Het project dekt witte gebieden (zones zonder toegang tot breedbandinternet via een vaste of mobiele verbinding) door te investeren in glasvezelnetwerken te ontwikkelen. Die infrastructuur moet aan de verwachtingen en behoeften van onze huidige en toekomstige (digitale) samenleving voldoen. In die context krijgt iedereen dezelfde toegang tot een kwaliteitsvolle internetverbinding.

Concreet heeft het model voor de uitbreiding van het zichtbare vezelnetwerk in de Duitstalige Gemeenschap volgende doelstellingen:

  • De concurrentie op de telecommunicatiemarkt in de Duitstalige Gemeenschap zo min mogelijk verstoren;
  • Open en niet-discriminerende toegang verlenen aan derden;
  • Leveranciers zoveel mogelijk vrijheid geven om hun producten te differentiëren en aangeboden diensten te creëren;
  • Toekomstgericht en flexibel zijn (point-to-point infrastructuur);
  • De economie en samenleving in de Duitstalige Gemeenschap zo veel mogelijk ondersteunen;
  • De nood aan subsidies uit overheidsmiddelen beperken tot een minimum;
  • Het potentieel en de synergieën van het gewest optimaal benutten;
  • Aan Europese en nationale richtlijnen en wetten voldoen.

Het project verzamelt bewijzen voor de DAEB-verordening (Dienst van Algemeen Economisch Belang). De kapitaalinvestering van 19,5 miljoen euro wordt tegen marktvoorwaarden uitgevoerd. De Duitstalige Gemeenschap staat dus op gelijke voet met alle andere particuliere partners in deze semi-overheidsonderneming. Bovendien is het niet de bedoeling dat de Duitstalige Gemeenschap meerderheidsaandeelhouder wordt, maar wel op lange termijn het project begeleidt.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 19.5

Verantwoordelijke overheid Duitstalige gemeenschap

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

Einddoel
20% (percentage)

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
  EU Funded

Supersnelle glasvezelnetwerken in Duitstalig België

Digitalisering
Optische vezels, 5G en nieuwe technologieën

Totale budget 19.5 miljoen €

Typologie Infrastructure

Klimaat

Digitalisering

Duitstalige gemeenschap 19.5 miljoen €

Privé +55.94 miljoen €

Publiek +42.41 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen

Totale doel 20 % (percentage)

Tijdslijn

I 213
Vandaag

april 2026

Dekking

Uit te voeren

20% van de huishoudens (7.400 huizen) in de Duitstalige Gemeenschap in witte zones voor glasvezel krijgt toegang tot vaste glasvezelnetwerken met zeer hoge capaciteit.

Meer projecten rond digitalisering