Platform voor gegevensuitwisseling zorgt voor meer comfort bij burgers én bedrijven

Platform voor gegevensuitwisseling zorgt voor meer comfort bij burgers én bedrijven
Digitalisering

Dit project gebruikt voor het Brussels Gewest beschikbare gegevens die van pas komen voor Brusselse burgers en bedrijven. Met een ‘datagerichte’ benadering kan het gewest overheidsstrategieën in realtime aansturen, onderzoeken en aanpassen.

Het doel is om een Brussels gegevensuitwisselingsplatform ontwikkelen. Dit platform zal hierop gebaseerd zijn:

  • Data overnemen uit authentieke bronnen, van de overheid, burgers, bedrijven, sensoren of industriële systemen;
  • Bepaalde datasets duurzaam bewaren;
  • Gegevens via API’s versterken en informatie op een gestandaardiseerde manier en in de juiste context verzenden;
  • Een ‘gegevenscatalogus’ die de bedrijfsinformatie en gegevensinventaris bijwerkt;
  • Een communicatiekanaal en portaalsite die datasets binnen het Brussels Gewest beschikbaar maken;
  • Businessapplicaties in staat stellen om geautomatiseerde besluitvormingen te maken op basis van bedrijfsregels of analysemodellen.

Het platform bouwt verder op andere projecten in het Brussels Gewest. Burgers, bedrijven, gewestelijke en plaatselijke besturen van Brussel kunnen de gegenereerde data van de overheid (her)gebruiken. Onderzoekers, andere overheidsinstellingen, kleine of middelgrote ondernemingen en start-ups hebben een bevoorrechte toegang.

Een governance voor data moet dit hergebruik bevorderen. Om dat te verwezenlijken is het noodzakelijk dat specifieke regelgeving mee evolueert.

Het project werd gestart in 2021 en loopt tot en met 2024.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 17.67

Verantwoordelijke overheid Brusselse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

Einddoel
10Public administrations

Deadline 2024

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Platform voor gegevensuitwisseling zorgt voor meer comfort bij burgers én bedrijven

Digitalisering
Openbaar bestuur

Totale budget 17.67 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Brusselse overheid 17.67 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Totale doel 10 Public administrations

Tijdslijn

I 210

april 2021

Gunning van de overheidsopdracht

Voltooid

Er wordt een opdrachtorderdocument gepubliceerd met de hoge vereisten van de oplossing voor een gegevensuitwisselingsplatform en de rolverdeling tussen het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG) en de onderaannemers en de behoeften op het vlak van data governance en de governance die vereist is voor het platform.

Vandaag

oktober 2024

Tien overheidsdiensten worden ondersteund voor de invoering van projecten op het regionale gegevensplatform

Uit te voeren

Een tiental overheidsdiensten worden ondersteund voor de invoering van projecten op het nieuwe regionale gegevensuitwisselingsplatform van het Brussels Gewest. De ondersteuning bestaat uit de ontwikkeling van data-integratie, data-analyse, maar ook uit de toewijzing van specifieke middelen door het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG) om de overheidsdiensten te helpen bij hun projecten, zoals dataspecialisten en data-analisten. De overheidsdiensten worden geselecteerd uit de belangrijkste diensten van het gewest waar de behoefte aan gegevensuitwisseling als noodzakelijk is geïdentificeerd en waar deze een toegevoegde waarde voor het Brusselse Gewest zal opleveren.

Meer projecten rond digitalisering