De douanewerking optimaliseren met behulp van digitale technologieën

De douanewerking optimaliseren met behulp van digitale technologieën
Digitalisering

Dit met het MASP-C.be verbonden project is de Belgische transpositie van het Europese Multi Annual Strategic Plan for Customs (MASP-C). Het project steunt op de volgende elementen:

  • Het harmoniseren van de informatie-uitwisseling op basis van internationaal aanvaarde gegevensmodellen en berichtenformats.
  • Het aanpassen van de douaneprocedures en de daarmee samenhangende procedures om de goede werking en efficiëntie ervan te maximaliseren, ze te vereenvoudigen en de kosten voor het volgen van de douaneregels te beperken.
  • Het ter beschikking stellen van een waaier aan digitale douanediensten voor economische operatoren, zodat zij op dezelfde manier kunnen communiceren met alle douaneautoriteiten van de Europese lidstaten.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 40

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

De douanewerking optimaliseren met behulp van digitale technologieën

Digitalisering
Openbaar bestuur

Totale budget 40 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Totale doel

Tijdslijn

PRT 2 9

oktober 2023

New export system

Voltooid

New export system

oktober 2023

Allowing centralised clearance throughout the European customs union for import

Voltooid

Allowing centralised clearance throughout the European customs union for import

oktober 2023

New transit system

Voltooid

New transit system

Meer projecten rond digitalisering