5G verbetert efficiënte informatievergaring bij geïntegreerde politie

5G verbetert efficiënte informatievergaring bij geïntegreerde politie
Digitalisering

De gerechtelijke politie moet haar operationele opdrachten blijven uitvoeren, ondanks de technische wijzigingen die de nieuwe communicatienorm van 5G met zich meebrengt. Op het gebied van justitie, gaat dit hand in hand met het ‘NTSU/CTIF’-project (zijnde de speciale eenheden en de Cel voor Financiële Informatieverwerking). Het project ondersteunt de politie met geavanceerde technologieën bij gerechtelijk onderzoek en het beheer van crisissituaties.

Het grootste deel van de capaciteit op het vlak van KPC (Kennisname van privécommunicatie) van de NTSU zal met zekerheid verdwijnen door een gebrek aan investeringen. Dat heeft rechtstreekse gevolgen voor de betrokken diensten om hun opdrachten op korte termijn uit te voeren, aangezien de Federale Politie (via de NTSU) de KPC voor andere partners uitvoert.

Bedrijven in het algemeen, dienstverleners maar ook leveranciers van producten en oplossingen hebben baat bij dit project, dat in het eerste kwartaal van 2022 start en eind 2025 voltooid is.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 8.26

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

5G verbetert efficiënte informatievergaring bij geïntegreerde politie

Digitalisering
Cybersecurity

Totale budget 8.26 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 8.26 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Totale doel

Tijdslijn

I 202
Vandaag

oktober 2025

Versterking van de interceptiecapaciteit van de gerechtelijke politie in een 5G-context

Uit te voeren

De interceptiecapaciteit van privécommunicatie door de gerechtelijke politie in een 5G-context wordt versterkt op het hele Belgische grondgebied. Dit wordt bereikt door de ingebruikname van: - een aan 5G aangepast sweeping-pakket; - een aan 5G aangepast jamming-pakket; - aan 5G aangepaste systemen voor het opnemen van geluid in woningen en voertuigen; - aan 5G aangepaste mogelijkheden voor het lokaliseren en volgen van voertuigen en voorwerpen; en - een aan 5G aangepast systeem voor de transmissie van beelden die zijn verkregen met bijzondere onderzoeksmethoden.

Meer projecten rond digitalisering