Een socialezekerheidsplatform voor zelfstandigen creëren

Digitalisering

Dit project kadert in de ruimere digitaliseringsinspanning van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Het project is er specifiek op gericht een sociale-zekerheidsplatform voor zelfstandigen te creëren, waarbij alle informatie kan worden bewaard in het 'individuele' dossier van de zelfstandige. Dit dossier zou dan op om het even welk moment (24/7) direct kunnen worden geraadpleegd door alle belanghebbenden.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 5

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

oktober 2022

Mise en production du scénario "je suis/deviens indépendant"

Voltooid

Mise en production du scénario "je suis/deviens indépendant"

oktober 2022

Demande de pension commune pour les pensions du 1er pilier

Voltooid

Demande de pension commune pour les pensions du 1er pilier

januari 2023

Automatisation du 1er groupe de dossiers pensions

Voltooid

Automatisation du 1er groupe de dossiers pensions

Vandaag

april 2024

Automatisation des décisions

Uit te voeren

Automatisation des décisions

april 2024

Accompagnement personnalisé du citoyen et gestion proactive des carrières

Uit te voeren

Accompagnement personnalisé du citoyen et gestion proactive des carrières

Meer projecten rond digitalisering