Vereenvoudigd proces voor renovatie openbare gebouwen in Brussel

Vereenvoudigd proces voor renovatie openbare gebouwen in Brussel
Duurzaamheid

Om energierenovatie van openbare en particuliere gebouwen in Wallonië tegen 2030 in een stroomversnelling te brengen, wordt er een drieledige aanpak voorzien: het verbeteren van het aanbod, het verhogen van de vraag en het wegnemen van hinderpalen.

Eén van de hinderpalen bij de renovatie van openbare gebouwen is de complexiteit van de overheidsprocedures. Ook dat een energierenovatie pas echt doeltreffend is, wanneer ze grondig wordt voorbereid en uitgevoerd, kan een obstakel vormen. Verder heeft een deel van de werken bij een ingrijpende renovatie een (extreem) lange terugverdientijd. Dit heeft als risico dat de besluitvormende instanties enkel naar het 'laaghangend fruit' van de renovaties kijken.

Het doel van het project is om een grondige renovatie van deze openbare gebouwen op te zetten. Dit door de combinatie van middelen uit het relanceplan, uit bestaande middelen en aanvullende financiering verstrekt door de aanvragers zelf. De co-financiering door aanvragers zal zo snel worden terugverdiend met de energiebesparingen dankzij de werken.

Dit 'all inclusive' project wil een vernieuwend systeem opbouwen om de renovatie van openbare gebouwen te vergemakkelijken. Maatregelen moeten leiden tot een grondige renovatie van 750 tot 1000 gebouwen.

Het project loopt sinds april 2021 en dat tot eind 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 59.54

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
270000

Deadline 2024

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

Renovatie van openbare gebouwen - Wallonië

Duurzaamheid
Renovatie van gebouwen

Totale budget 59.54 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 59.54 miljoen €

Privé +150 miljoen €

Publiek +165.46 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 270000

Tijdslijn

106

januari 2022

Inwerkingtreding van nieuwe regelgeving inzake energiesubsidies in Wallonië

Voltooid

Inwerkingtreding van de regelgeving voor de hervorming van de Ureba-regeling voor de renovatie van openbare gebouwen in Wallonië.

Vandaag

april 2024

Renovatie van openbare gebouwen (fase 1)

Uit te voeren

Renovatie van 270.000 m² openbare gebouwen, met een daling van de vraag naar primaire energie in lijn met de eisen van de klimaatmonitoring (in totaal 270.000 m³ voor de twee subprojecten).

april 2025

Renovation of public buildings (Step 2)

Uit te voeren

Renovation of 270.000 m² of public buildings, achieving primary energy demand reduction in line with climate tagging requirements. (au total 285.142 m² pour les sous-projets)

april 2026

Renovation of public buildings (Step 3)

Uit te voeren

Renovation of 270.000 m² of public buildings, achieving primary energy demand reduction in line with climate tagging requirements.

Meer projecten rond duurzaamheid