RENOLAB geeft Brussel renovatietempo een duw in de rug

RENOLAB geeft Brussel renovatietempo een duw in de rug
Duurzaamheid

Milieu- en klimaatdoelstellingen moeten de milieu-impact van het bestaande gebouwenbestand verminderen. Het RENOLAB-project wil het tempo van renovaties in het Brussels Gewest opdrijven door de economische sectoren die zich bezighouden met de renovatie van gebouwen te stimuleren. Daarnaast moet het project het renovatieaanbod financieel steunen en technische hulp bieden aan voorbeeldprojecten op het gebied van duurzame renovatie.

Het project wil dus kwaliteitsvolle renovatieoperaties ondersteunen en bevorderen door aan te tonen dat duurzame en circulaire renovatie van Brusselse gebouwen haalbaar is. Daarnaast moet het de bevolking overtuigen om deze voorbeelden te volgen.

RENOLAB wil duurzame renovatie aantrekkelijker maken. Het wil nieuwe diensten en gevarieerde instrumenten creëren die de renovatiestrategie ondersteunen. Denk onder andere aan innoverende financiering, het aanpassen van het patrimonium aan energieambities, groepsrenovatie per huizenblok, initiatieven die oplossingen voor energiearmoede willen verminderen, concepten en instrumenten die werken rond het ‘gebruikerstraject’ om renovatiewerk aantrekkelijker en gemakkelijker te maken.

Alle soorten bouwheren die een gebouw renoveren in het Brussels Gewest (particulieren, overheden, parastatale instellingen, non-profitorganisaties, bedrijven, projectontwikkelaars...) mogen projecten indienen. Ook ontwerpteams (bv. architecten en speciale technische studiebureaus) en bouwbedrijven zijn welkom.

De maatregel zal leiden tot ondersteuning van een geraamd totaal van 25 proefprojecten, 50 projectconcepten en een geraamde oppervlakte van 20.000 m² aan renovaties via financiële steun aan renovatie-ingrepen met een voorbeeldfunctie. Het project loopt sinds het eerste kwartaal van 2021 tot 31/03/2024.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 13.43

Verantwoordelijke overheid Brusselse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Verantwoorde consumptie en productie
Verantwoorde consumptie en productie
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

RENOLAB wil duurzame renovatie aantrekkelijker maken. Het wil nieuwe diensten en gevarieerde instrumenten creëren die de renovatiestrategie ondersteunen. Denk onder andere aan innoverende financiering, het aanpassen van het patrimonium aan energieambities, groepsrenovatie per huizenblok, initiatieven die oplossingen voor energiearmoede willen verminderen, concepten en instrumenten die werken rond het ‘gebruikerstraject’ om renovatiewerk aantrekkelijker en gemakkelijker te maken.

Alle soorten bouwheren die een gebouw renoveren in het Brussels Gewest (particulieren, overheden, parastatale instellingen, non-profitorganisaties, bedrijven, projectontwikkelaars...) mogen projecten indienen. Ook ontwerpteams (bv. architecten en speciale technische studiebureaus) en bouwbedrijven zijn welkom.

De maatregel zal leiden tot ondersteuning van een geraamd totaal van 25 proefprojecten, 50 projectconcepten en een geraamde oppervlakte van 20.000 m² aan renovaties via financiële steun aan renovatie-ingrepen met een voorbeeldfunctie. Het project loopt sinds het eerste kwartaal van 2021 tot 31/03/2024.

RENOLAB geeft renovatietempo een duw in de rug

Duurzaamheid
Renovatie van gebouwen

Totale budget 13.43 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Brusselse overheid 13.43 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Verantwoorde consumptie en productie
Verantwoorde consumptie en productie
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel

Tijdslijn

113
Vandaag

januari 2024

Gunning van opdrachten voor de demonstratie van renovatieprojecten

Uit te voeren

Gunning van opdrachten door de goedkeuring van een regeringsbesluit over 75 proef- en conceptprojecten voor voorbeeldige praktijken op het gebied van energie-efficiëntie en renovatie en voor uitvoeringsprojecten met een vloeroppervlakte van 20.000 m² (Renolab).

Meer projecten rond duurzaamheid