Overheid investeert in transportinfrastructuur voor waterstof en CO2

Overheid investeert in transportinfrastructuur voor waterstof en CO2
Duurzaamheid

België kent een gebrek aan infrastructuur om waterstof en CO2 te vervoeren en distribueren naar de eindgebruikers of toekomstige opslagplaatsen. De infrastructuur voor langeafstandtransport zal niet onmiddellijk tot stand komen. Daarom ligt de focus op lokale projecten.

Voor waterstof, moet dit project een transportnetwerk tot stand brengen van 100 km tot 160 km . Daarbij gaat de aandacht in eerste instantie naar de belangrijkste industriële clusters van Vlaanderen (Antwerpen, Gent), Wallonië (Henegouwen, Luik) en Brussel. De uit te voeren projecten baseren zich op de huidige en verwachte marktbehoeften.

Voor CO2, ondersteunt het project een efficiënte transportinfrastructuur die openstaat voor alle marktspelers. Dit zal gebeuren door de ontwikkeling van een eerste CO2-transportnet (100 tot 160 km) en terminal units in de belangrijkste industriële clusters van Vlaanderen (Antwerpen, Gent) en Wallonië (Henegouwen, Luik en de Samber- en Maasvallei).

Voor de waterstof- en CO2-infrastructuur zal de ongebruikte bestaande aardgasinfrastructuur zo mogelijk worden aangepast. Dit om kosten te drukken, verspilling te minderen en een nieuwe bestemming te geven aan de bestaande gasinfrastructuur.

De federale regering onderzoekt of een neutrale netwerkbeheerder deze waterstof- en CO2-transportinfrastructuren moet runnen, om geen discriminatie en transparantie van alle vraag- en aanbodspelers te garanderen. Open toegang tot infrastructuur is cruciaal voor een gelijk speelveld.

Dit project is vooral gericht op de Belgische industrie. Het project ging op 1 september 2020 van start en moet voor 1 augustus 2026 afgelopen zijn.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 395

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 40%

Einddoel
150km

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

Voor de waterstof- en CO2-infrastructuur zal de ongebruikte bestaande aardgasinfrastructuur zo mogelijk worden aangepast. Dit om kosten te drukken, verspilling te minderen en een nieuwe bestemming te geven aan de bestaande gasinfrastructuur.

De federale regering onderzoekt of een neutrale netwerkbeheerder deze waterstof- en CO2-transportinfrastructuren moet runnen, om geen discriminatie en transparantie van alle vraag- en aanbodspelers te garanderen. Open toegang tot infrastructuur is cruciaal voor een gelijk speelveld.

Dit project is vooral gericht op de Belgische industrie. Het project ging op 1 september 2020 van start en moet voor 1 augustus 2026 afgelopen zijn.

Overheid legt bevoegdheden voor waterstof- en CO2-infrastructuur vast

Duurzaamheid
Opkomende energietechnologieën

Totale budget 395 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 395 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 150 km

Tijdslijn

I Stock 1093522892
Uitgesteld

januari 2022

Goedkeuring investeringsplan voor H2 & CO2 backbone-infrastructuur

Voltooid

Goedkeuring door de federale regering van het investeringsplan 'Backbone voor H2 & CO2' op basis van de marktbehoeften om de eerste clusters voor H2- & CO2-backboneprojecten te ontwikkelen, na overleg met de bevoegde regulerende instantie (CREG). Het investeringsplan moet een voorgestelde selectie van projecten bevatten die aan de volgende voorwaarden voldoen: Er moet aan de DNSH-voorwaarden voor H2-pijpleidingen worden voldaan: 1. Aanleg of exploitatie van nieuwe specifiek voor waterstof bestemde transport- en distributienetten (onder dit punt valt ook de uitbreiding van bestaande specifiek voor waterstof bestemde pijpleidingen en wijzigingen van deze pijpleidingen om te zorgen voor meer aansluitpunten en een opentoegangsmethodologie); 2. Ombouw/herbestemming van bestaande aardgasnetwerken naar 100% waterstof; Er moet aan de DNSH-voorwaarden voor CO2-pijpleidingen worden voldaan: 1. Het CO2 dat van de installatie waar het wordt afgevangen naar het injectiepunt wordt getransporteerd, leidt niet tot CO2-lekken van meer dan 0,5% van de massa van het getransporteerde CO2. 2. Het CO2 wordt geleverd aan een permanente CO2-opslaglocatie die voldoet aan de criteria voor ondergrondse geologische opslag van CO2; of aan andere transportmodaliteiten die leiden naar permanente CO2-opslaglocaties die aan deze criteria voldoen. 3. Er worden passende lekdetectiesystemen toegepast en er is een monitoringplan, waarvan het verslag door een onafhankelijke derde partij wordt geverifieerd. 4. De installatie komt in aanmerking wanneer ze de flexibiliteit en het beheer van een bestaand netwerk verbetert.

Vandaag

april 2026

Aanleg en exploitatie van 150 km pijpleiding voor H2 en CO2

Uit te voeren

Aanleg en exploitatie van 150 km pijpleiding voor H2 en CO2 (of gerealiseerd via een herbestemming van pijpleidingen die tot dusver voor het vervoer van andere gassen werden gebruikt). Er moet aan de DNSH-voorwaarden voor H2-pijpleidingen worden voldaan: 1. Aanleg of exploitatie van nieuwe specifiek voor waterstof bestemde transport- en distributienetten (onder dit punt valt ook de uitbreiding van bestaande specifiek voor waterstof bestemde pijpleidingen en wijzigingen van deze pijpleidingen om te zorgen voor meer aansluitpunten en een opentoegangsmethodologie); 2. Ombouw/herbestemming van bestaande aardgasnetwerken naar 100% waterstof; Er moet aan de DNSH-voorwaarden voor CO2-pijpleidingen worden voldaan: 1. Het CO2 dat van de installatie waar het wordt afgevangen naar het injectiepunt wordt getransporteerd, leidt niet tot CO2-lekken van meer dan 0,5% van de massa van het getransporteerde CO2. 2. Het CO2 wordt geleverd aan een permanente CO2-opslaglocatie die voldoet aan de criteria voor ondergrondse geologische opslag van CO2 zoals bepaald in punt 5.12 van die bijlage; of aan andere transportmodaliteiten die leiden naar permanente CO2-opslaglocaties die aan deze criteria voldoen. 3. Er worden passende lekdetectiesystemen toegepast en er is een monitoringplan, waarvan het verslag door een onafhankelijke derde partij wordt geverifieerd. 4. De installatie komt in aanmerking wanneer ze de flexibiliteit en het beheer van een bestaand netwerk verbetert.

Meer projecten rond duurzaamheid