Multifunctioneel energie-eiland moet aandeel windenergie vergroten

Multifunctioneel energie-eiland moet aandeel windenergie vergroten
Duurzaamheid

De tweede zone voor offshore windenergie moet tegen 2030 3,15 tot 3,5 GW aan windenergie realiseren, boven op het huidig vermogen (2,3 GW). Extra offshore windenergie opwekken in België ligt niet voor de hand omwille van de beperkte zee-oppervlakte. Een offshore energiehub die de Belgische windparken verbindt - en later ook de verbinding legt met andere Noordzeelanden - lijkt de beste oplossing. Zo’n energiehub is de eerste in zijn soort en versterkt de Belgische energiemix.

Daarbij zijn drie doelstellingen cruciaal:

  1. De bijkomende 3,15 GW aan offshore windenergie op het elektriciteitsnet moet tegen een lagere kostprijs voor de consument kunnen worden gerealiseerd. Het Belgische energie-eiland (5 hectare) vraagt een investering van ongeveer 450 miljoen euro. Het eiland compenseert dit door bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie
  2. Een Belgisch energie-eiland betekent ontwikkeling van kennis, ruimte voor industriële kansen en potentieel voor werkgelegenheid die de Belgische economie zal ondersteunen. Het heeft een aanzienlijk exportpotentieel en levert België economische first mover-voordelen op.
  3. Meer hernieuwbare energie integreren en invoeren in en rond de Noordzeedoor andere landen of regio’s met België te verbinden,

Het herstelplan voorziet 1 miljoen euro voor investeringen in projecten die de biodiversiteit ondersteunen. Daarbovenop zijn milieu- en impactstudies op het eiland en bijhorende maatregelen nodig. Milieu-ngo’s bieden hulp om deze projecten verder te ontwikkelen. Milieustudies, haalbaarheidsstudies en studies voor het ontwerp en de ontwikkeling lopen van 2021 tot 2022. De bouw van het project eindigt in 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 101.21

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 99%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 40%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie

Multifunctioneel energie-eiland moet aandeel windenergie vergroten

Duurzaamheid
Opkomende energietechnologieën

Totale budget 101.21 miljoen €

Typologie Infrastructure

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 101.21 miljoen €

Privé +320 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel

Tijdslijn

121

oktober 2022

Afronding van FEED- en milieustudies

Voltooid

Afronding van FEED (Front-End Engineering Design) en milieustudies voor de maatregel 'Offshore energie-eiland'. Het eiland moet klaar zijn voor offshore verbindingskabels met de offshore windzone Prinses Elisabeth. Het eiland moet de toekomstige interconnectieverbinding met een of meer andere landen mogelijk maken.

Vandaag

juli 2023

Vergunningen voor energie-eiland verkregen

Uit te voeren

Door het consortium verkregen vergunningen voor werkzaamheden aan een energie-eiland in de Noordzee dat vijf hectare nuttige oppervlakte omvat, en vergunningen voor het leggen van offshore verbindingskabels met de offshore windzone Prinses Elisabeth.

april 2025

Voltooiing van de werken

Uit te voeren

Voltooiing van de werkzaamheden aan het energie-eiland dat vijf hectare nuttige oppervlakte omvat en klaar is voor de offshore verbindingskabels met de offshore windzone Prinses Elisabeth. Het eiland moet de toekomstige interconnectieverbinding met een of meer andere landen mogelijk maken.

Meer projecten rond duurzaamheid