De ontwikkeling van offshore zonneparken stimuleren

De ontwikkeling van offshore zonneparken stimuleren
Duurzaamheid

Naar het voorbeeld van de offshore windparken – en helemaal in lijn met de huidige trends in de zonne-energiesector – zou ook de markt van drijvende offshore zonneparken zich in de komende jaren moeten manifesteren. Deze markt is qua omvang en belang vergelijkbaar met de markt van windparken op zee en kan perfect worden toegepast in het kader van een gedeeld gebruik van de maritieme ruimte.

Na de geslaagde ontwikkeling van een concept voor de offshore toepassing van drijvende zonnepanelen beoogt het voorgestelde project de technische, economische en financiële haalbaarheid van drijvende zonnepanelen op de Noordzee te onderzoeken.

Na de geslaagde ontwikkeling van een concept voor de offshore toepassing van drijvende zonnepanelen beoogt het voorgestelde project de technische, economische en financiële haalbaarheid van drijvende zonnepanelen op de Noordzee te onderzoeken.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 12.5

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie

Uiteindelijk zou het productiepotentieel van offshore groene energie op basis van zonne-energie naar schatting minstens even groot moeten zijn als het productiepotentieel van offshore windenergie. België was destijds een pionier op het gebied van offshore windenergie en wil zich nu ook op internationaal niveau positioneren in de offshore zonne-energiesector.

De ontwikkeling van offshore zonneparken stimuleren

Duurzaamheid
Opkomende energietechnologieën

Totale budget 12.5 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 2 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel

Tijdslijn

PRT15

april 2022

Selectie van geschikte locatie voor Proof of Concept

Voltooid

Selectie van geschikte locatie voor Proof of Concept

Uitgesteld

juli 2022

Selectie van geschikte locatie voor Full Scale Demonstrator

Voltooid

Behalen van vergunning en vastleggen van netwerkconnectie voor full scale demonstrator

oktober 2022

Plaatsing in zee van Proof of Concept

Voltooid

Verdere ontwikkeling van de technologie inclusief Labo-testen

Vandaag

oktober 2023

Behalen van vergunning en vastleggen van netwerkconnectie voor full scale demonstrator

Uit te voeren

oktober 2024

Uitvoeringsfase inclusief gedetailleerd ontwerp, aankoop, fabricage en installatie van 1 full scale vlotter (250kW); commissioning

Uit te voeren

Uitvoeringsfase inclusief gedetailleerd ontwerp, aankoop, fabricage en installatie van 1 full scale vlotter (250kW); commissioning

Meer projecten rond duurzaamheid