Call moet kostenefficiënte projecten voor groene warmte opleveren in Vlaanderen

Call moet kostenefficiënte projecten voor groene warmte opleveren in Vlaanderen
Duurzaamheid

De Vlaamse Regering wil met haar Energie- en Klimaatplan groene warmte in Vlaanderen fors verhogen, tot 9.688 GWh, tegen 2030. Hiervoor keurde de Vlaamse Regering grootschalige installaties goed voor groene warmteproductie, recuperatie van restwarmte en warmtenetten.

Twee keer per jaar organiseert de overheid een call om investeringssteun te krijgen. In die calls selecteren ze de meest kostenefficiënte projecten die zorgen voor meer groene warmteproductie of betere benutting van restwarmte (en dus een lager gebruik van fossiele brandstoffen). Zo kunnen investeerders een tegemoetkoming krijgen om de hoge initiële investeringskost in een warmtenet gedeeltelijk te vergoeden.

De calls worden verspreid over 2021 en 2022.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 44.3

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

Call moet kostenefficiënte projecten voor groene warmte opleveren

Duurzaamheid
Opkomende energietechnologieën

Totale budget 44.3 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Vlaamse overheid 44.3 miljoen €

Privé +75 miljoen €

Publiek +5.7 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel

Tijdslijn

I Stock 506858604

januari 2023

Gunning van opdrachten inzake hernieuwbare energie of afvalwarmte

Voltooid

Gunning van opdrachten in het kader van projectoproepen voor hernieuwbare energie of afvalwarmte in het kader van de maatregel 'Hernieuwbare warmtenetten' (Vlaanderen). De specificaties van de projectoproep garanderen de uitsluiting van alle activiteiten in het kader van de regeling voor de handel in emissierechten (ETS) met een verwachte uitstoot in CO2-equivalent die niet aanzienlijk lager is dan de desbetreffende benchmarks die zijn vastgesteld voor de kosteloze toewijzing.

Vandaag

april 2026

Voltooiing van de in het kader van de aanbesteding gegunde projecten

Uit te voeren

Voltooiing van de projecten die zijn gegund in het kader van de aanbesteding 'Hernieuwbare warmtenetten' (Vlaanderen), waarvan 39.870.000 euro is uitgevoerd. Zijn uitgesloten: alle activiteiten in het kader van de regeling voor de handel in emissierechten (ETS) met een verwachte uitstoot in CO2-equivalent die niet aanzienlijk lager is dan de desbetreffende benchmarks die zijn vastgelegd voor de kosteloze toewijzing.

Meer projecten rond duurzaamheid