Bus with High Level of Service voor vlottere verplaatsingen in de Borinage

Bus with High Level of Service voor vlottere verplaatsingen in de Borinage
Mobiliteit

Sinds tientallen jaren kampt de Borinage, de grensstreek met Frankrijk ten westen van de Bergen met zeer ernstige mobiliteitsproblemen als gevolg van intense en voortdurende verkeersopstoppingen. De N5, die de Borinage doorkruist, is de echte levensader met vele bewoners maar ook met talrijke polen die verplaatsingen genereren (ziekenhuizen en medische centra, scholen, economische activiteiten, handelszaken, diensten aan de bevolking en aan particulieren, enz.).

Daarom werd besloten dat het openbaar vervoer netwerk in de Borinage geherstructureerd moest worden rond een BHLS* (Bus with High Level of Service) die op de N51 zou rijden. Het rollend materieel op de BHLS-lijn zal 'zero emission' zijn, d.w.z. het zal gaan om elektrische en/of waterstofbussen, om de doelstellingen van verbetering van milieu en woonomgeving te halen.

Een Bus with High Level of Service is een busvervoersysteem dat snel, regelmatig en efficiënt is. Het gaat erom emissievrije bussen te laten rijden op speciaal daartoe bestemde infrastructuur (vooral op exclusieve rijstroken) met maximale voorrang op kruispunten. Door zijn hoge frequentie is het een vervoermiddel met hoge capaciteit en dus bedoeld voor een stedelijke omgeving. Een BHLS is vergelijkbaar met een tramlijn, maar tegen veel lagere kosten dan de aanleg van tramrails.

De keuze viel op de BHLS omdat de N51 verzadigd is: hij heeft zijn maximumcapaciteit bereikt en kan niet worden verbreed. Aangezien de N51 al wordt gebruikt door vele bussen (die vastlopen in het verkeer) is het absoluut noodzakelijk om het systeem in zijn geheel te herbekijken, om een alternatief aan te bieden dat kan concurreren met de auto.

De gemeenten die doorkruist worden door de N51 tellen in totaal meer dan 100.000 bewoners die gebruik zullen kunnen maken van de nieuwe busdiensten, inclusief de aangrenzende scholen, bedrijven, ziekenhuizen en andere diensten.

De stijging van de exploitatiekosten als gevolg van de invoering van deze bus zal worden gecompenseerd in het kader van het door het Waals Gewest toegekende herziene openbaredienstcontract van de Waalse vervoersmaatschappij.

De werken worden uitgevoerd vanaf september 2022 tot augustus 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 24.79

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Einddoel
7Km

Deadline 2024

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Bus with High Level of Service voor vlottere verplaatsingen in de Borinage3

Mobiliteit
Modal shift

Totale budget 24.79 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 24.79 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +29 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 7 Km

Tijdslijn

305
Uitgesteld

juli 2023

Start van grote infrastructuurwerken

Voltooid

Gunning van opdrachten voor alle openbare werken (kennisgeving van de gunning van de opdrachten is gepubliceerd)

Vandaag

april 2024

Ondertekening van het herziene openbare-dienstcontract van OTW ('Organisme de Transport de Wallonie')

Uit te voeren

Ondertekening van het herziene openbare-dienstcontract van OTW 'Organisme de Transport de Wallonie') met vastgelegde vergoeding voor de bijkomende exploitatiekosten van de emissievrije hoogfrequente busdienst in Bergen, de metro van Charleroi en de tram van Luik.

april 2025

Voltooiing van de werken

Uit te voeren

4 km bijkomende infrastructuur voor openbaar vervoer voor emissievrije bus met hoog niveau van dienstverlening (Bergen)

april 2026

Voltooiing van de werken

Uit te voeren

7 km bijkomende infrastructuur voor openbaar vervoer voor emissievrije bus met hoog niveau van dienstverlening (Bergen)

Meer projecten rond mobiliteit