Bouw- en maaksector worden belangrijke spil in Vlaamse circulaire economie

Bouw- en maaksector worden belangrijke spil in Vlaamse circulaire economie
Economie en innovatie

Dit project zal de opschaling van de circulaire economie in Vlaanderen mogelijk maken door te focussen op circulair bouwen en op de circulaire maakindustrie. In de lineaire economie van Vlaanderen verdwijnt nog steeds veel waarde onder het mom van afval. Door de grondstoffen te laten circuleren in lokale waardeketens is er minder verspilling, minder gebruik van primaire grondstoffen en dus een kleinere ecologische voetafdruk.

Dit project maakt de komende 2 jaar de opschaling naar circulaire economie mogelijk in twee belangrijke domeinen: circulair bouwen en circulaire maakindustrie. Dit gebeurt door een mix van steun voor innovatie en ondernemerschap in te zetten in afstemming met de relevante werkagenda’s binnen de transitie Vlaanderen Circulair.

De projecten zijn gericht op alle soorten actoren: bedrijven, kennisinstellingen, financiers, lokale en regionale overheden en organisaties uit de sociale sectoren.

Door een breed gamma van doelgroepen aan te spreken kunnen nieuwe manieren van samenwerking in de keten worden uitgetest en gestimuleerd (bijvoorbeeld rond gebruik van reststromen, nieuwe businessmodellen, samenwerking met de sociale economie,…).

Het project ging van start in maart 2021 en loopt tot juni 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 25

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Verantwoorde consumptie en productie
Verantwoorde consumptie en productie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Bouw- en maaksector worden belangrijke spil in Vlaamse circulaire economie

Economie en innovatie
Circulaire economie

Totale budget 25 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Vlaamse overheid 25 miljoen €

Privé +6.4 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Verantwoorde consumptie en productie
Verantwoorde consumptie en productie

Totale doel

Tijdslijn

I Stock 1220482521

oktober 2022

Lancering van oproepen voor projecten rond circulair bouwen, voor kennisverspreiding rond circulair produceren en voor het opzetten van collectieve living labs

Voltooid

Lancering van oproepen voor innovatieve projecten op het gebied van circulair bouwen, voor projecten voor kennisverspreiding over de circulaire productie-industrie en voor projecten voor de oprichting van collectieve living labs door particuliere ondernemingen. De oproepen tot het indienen van voorstellen bevatten een beschrijving van de opdracht, met daarin de subsidiabiliteitscriteria die ervoor moeten zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren inzake 'geen ernstige afbreuk doen' (2021/C58/01), via het gebruik van een lijst van uitsluitingen en de vereiste naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Vandaag

april 2026

Projecten rond circulair bouwen, voor kennisverspreiding rond circulair produceren en voor het opzetten van collectieve living labs voltooid

Uit te voeren

Ten minste honderd projecten voltooid over circulair bouwen, voor kennisverspreiding over de circulaire productie-industrie, voor de inkoop van (externe en interne) adviezen over circulariteit, en voor de oprichting van collectieve living labs door particuliere ondernemingen, en ten minste 500 ondernemingen (kmo's) en organisaties die als rechtstreekse begunstigde of als deelnemer van collectieve projecten subsidies hebben ontvangen.

Meer projecten rond economie en innovatie